Edit:
Even een korte update want al vaak om gevraagd maar heb zelf helemaal geen zin meer in de huichelaars van dat clubje.

Ondertussen is er eens wat mee gedaan en een onderzoek ingesteld wat bijna 2 jaar(!!!) geduurd heeft.


Dit heeft weinig toegevoegd buiten dat het kasverschil over een onderzocht jaar verminderd werd door een bedrag uit een ander boekjaar te plukken. Dat andere betreffende boekjaar deed er verder niet toe als de cijfers maar ter geruststelling van de vergadering konden worden gepresenteerd.


De commissie adviseerde ook om de geheel onoverzichtelijke boekhouding eens te laten doorlichten door een ter zake deskundige. Dit is verder genegeerd door bestuur want teveel gedoe en als het maar gezellig is.


Buiten de opbrengsten van het treffen komen er ook steeds meer signalen dat het kapitaal van de club, wat ooit afgeroomd moest worden zelfs voor de belastingen, ook vrijwel verdwenen zou zijn. In ieder geval op jaar verslag niet meer zichtbaar.
Dat terwijl al jaren ieder gebeuren zelf bedruipend moet zijn.
Evenals gereserveerde bedragen die vervolgens afgeschreven zouden worden.
EEA blijft zorgelijk en het bestuur te verwijten dat men de aanbeveling  van de aangestelde onderzoekscommissie gewoon naast zich neer legde.
Wat verder? Simpel. Elke discussie of post hieromtrent wordt verwijderd van het clubforum. Wie doorvraagt krijgt een ban.
Peter Knol, de desbetreffende voorzitter toen eea al speelde wist te posten, als er ook maar iets van waar zou zijn ben ik de eerste die excuses aan zal bieden.
Na het rapport van de commissie werd meneer er aan herinnerd en ging janken bij bestuur dat hij in z'n goede naam aangetast werd. Kortom, ook die post werd verwijderd en bericht achterlangs dat dit niet mocht.
Nou alles in de doofpot komt het op neer (nee is niet waar zegt Dinie van Summeren) en vooral vooruit kijken.
Ja oke prima maar de ex commissieleden zijn maar mooi aan de kant gezet en weggezet als een stel oproerkraaiers enkel omdat ze door de jaren heen bleven vragen waarom de winsten werden weggemoffeld en verdwenen.

Waar het op neer komt? De commissie concludeerde dat de treffen boekhouding goed in elkaar stak, alleen op gebied van de inkomsten was het niet goed afgetimmerd.
Op zondagmorgen werd alle cash door 2 mensen geteld en indien nodig herteld en dit bedrag werd genoteerd, penningmeester kreeg de zak geld en een briefje met bedrag mee en in dat traject naar de bank verdampten er dan wat duizendjes. Daar klopten de beide boekhoudingen niet meer.
Hoe of wat is niet achterhaalbaar meer en daarbij wist het bestuur het jaar op jaar uit te stellen om te onderzoeken.

Het was simpel, er was "verlies" dus gooi de prijzen maar omhoog voor de bezoekers. Cool, nog meer inkomsten richting zwarte gat.

Er is meer, veel meer maar zijn maar peanuts verder ivm al het verdampte geld.

Erelid wordt je ook niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Wegkijken, hardnekkig jarenlang ontkennen dat er ook maar iets aangekaart is, en terloops tasje consumptiebonnen "lenen" bijvoorbeeld.
Gelukkig is het allemaal niet waar, ze zeggen het althans zelf.

========================================================================


MGCN, de sjoemelclub


Ieder jaar heeft de Moto Guzzi Club Nederland, hierna te noemen MGCN, een ledenvergadering met afsluitend een Italiaans buffet.

Maar voorafgaand dat buffet natuurlijk wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar en wat er voor het komende seizoen verwacht mag worden.

De kascontrole meld dat het allemaal klopt en ieder krijgt een applausje voor het nobele vrijwilligerswerk.

Wat de leden niet verteld wordt dat voorafgaande aan de laatste alv's (Algemene Leden Vergadering) 'smorgens steeds een extra spoedvergadering werd gehouden om wat zaken stil te houden.

Commissieleden wordt jaren op rij beloofd dat het na de alv uitgezocht zal worden maar bij de volgende alv is het weer hetzelfde liedje.

extra bestuursvergaderingen van het hoofdbestuur met enkel de betrokkenen brengen niets anders dan maar zand er over en volgend jaar weer beter.

Commissieleden wordt dan weer verzocht er tijdens de alv niet over te praten en heus het zal uitgezocht worden...

Wat is er aan de hand?

Wel de penningmeester zegt bijvoorbeeld het treffen leverde 8000 euro op maar de kosten waren 10.000 dus 2000 tekort.

De kascontrole rekent dat na met de zakjappanner of geloofd het zo en ja het klopt perfect penningmeester.

De treffen commissie herkend dan weliswaar de cijfers maar stelt dat de inkomsten 10.000 waren tegen een 8000 kosten.

Een verschil van 4000 euro zo maar.

De bedragen zijn fictief maar het jaarlijkse verschil komt wel op dergelijk bedrag neer en dat reeds jaar in jaar uit steeds oplopend.

De penningmeester kan het niet verklaren anders dan dat ze het niet weet en haar bedragen gewoon kloppen.

Ieder zinnig mens zegt nou dat kan een keer dat ze niets gespecificeerd meer heeft maar leg dan een volgend jaar de cijfers eens naast elkaar.

Maar nee zo sleept het jaren voort zonder dat iemand zicht krijgt waar het jaarlijkse verschil vandaan komt!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wel gaat met regelmaat de contributie weer omhoog nadat er net vóór die periode zelfs nog een kas afgeroomd moest worden vanwege teveel in kas(!)

De digitalisering van het archief bleek een keuze wat iedereen wel zag zitten om het geld aan te besteden.

Helaas gebeurde dat niet op een professionele manier met tekstherkennings- software zoals gespecialiseerde bedrijven gebruiken maar goed.

Nu 6 jaar op rij al steeds grote bedragen extra afgeschreven op het treffen waar de commissieleden niets van begrijpen en keer op keer de cijfers en het draaiboek op tafel legden wat ze toch over het hoofd konden zien.

Op een alv vroeg eens iemand er wat over en kreeg als antwoord van de toenmalige voorzitter Peter Knol dat het allemaal toch vooral een kwestie van vertrouwen was.

Nu dat vertrouwen is nu na het 7e jaar wel zodanig weg dat er massaal opzeggingen van het lidmaatschap van de MGCN volgen vanwege deze kwestie.

Waaronder een commissielid en ikzelf.

Andere leden die er lucht van krijgen contacteren de secretaris (Gerard Geertjes) en die beloofd het op de agenda voor de alv te zetten.

Via een andere weg krijgt het lid echter een email onder ogen van een commissie bestuurslid (Diny van Summeren) of dat lid niet uit de club gezet kan worden vanwege zijn vragen.

Dat lid heeft zich per direct terug getrokken en is ook nooit meer als vrijwilliger aanwezig geweest en zich zelfs van het forum laten verwijderen incluis zijn berichten.

Deze man heeft zich dat echt enorm aangetrokken ondanks dat hij er achter stond dat zijn schoondochter die email verstuurde met wat vragen., hij was al hartpatient.

Op voorstel van Diny van Summeren is nu door het bestuur besloten dat de commissie geen controle meer mag hebben op de in en uitgaven en de penningmeester alle geldafhandelingen op het treffen gaat doen. 

Dus bonnenverkoop en inschrijving enz.

Geen verschil van mening dus. (Althans dat denkt het bestuur)

Marian als commissielid verantwoordelijk voor de financieën en cijfers en vele jaren zich volledig ingezet voor de club en vooral het treffen werd simpelweg aan de kant gezet.

De commissie wil echter wel de resultaten weten van het treffen maar de vergadering is al 3x uitgesteld omdat er geen cijfers bekend zijn.

Voorheen lag het altijd aan dat er niet alle bonnen waren volgens de penningmeester maar waar ze dan de bedragen vandaan haalt?

Hogere boekhoudkunde en voorzitter Klaas Jacobs krijgt er enkel hoofdpijn van en zegt "zand er over" en we gaan alleen vooruit kijken.

Op het laatste treffen werden mij nog klinkklare leugens verteld door de penningmeester na het aanreiken van een biertje. Stond ik wéér met 2 biertjes op een foto natuurlijk.


Zo werd het cashgeld altijd(!) door 2 personen nageteld op zondag maar dat was ineens niet meer zo volgens haar..... waar alle commissieleden anders weten.

Ook werden de ingeleverde bonnen niet op de kassa aangeslagen en de verkochte wel en zou een verschil geven.

Het was in 2012 voor het eerst(!) dat de bonnen verkoop én terug gave via een kassa ging.

Voorheen enkel met een geldkistje en wanneer die inhoud wordt geteld heb je verkochte bonnen minus de ingeleverde.

O ja dat geldkistje... stond zaternacht zomaar onbeheerd op tafel in het cafe.

De uitbater Martin (en onze gastheer dat weekend) dacht ik zal dat maar even veilig stellen want de penningmeester leek nogal dronken.

Ze zou terug komen maar niet meer gezien.

Het natellen op zondag was nog een strijd want de penningmeester wilde niet dat een ander dan een naaste van haar het mocht natellen.

De voorzitter van de commissie hield echter voet bij stuk dat een onpartijdig iemand het na moest tellen.

Ik heb de penningmeester overigens duidelijk verteld dat ik het hele en voorgaande bestuur er voor aansprakelijk houd en best wel begrijp dat zij geen inzage wil geven als er zaken niet kloppen.

Het bestuur weet er van jaar in jaar uit en zelfs wanneer een commissielid naar een bestuursvergadering komt en te horen krijgt “moeten we het daar nu wéér over hebben? Nee hoor”

gaat er bij niemand van de andere aanwezigen maar wat branden.

En dat is dan enkel nog de post van het treffen. Er zijn nog wat meer commissies waar wat op afgeschreven wordt.

Dan nog wat anderen aandragen als de posten van "algemeen" en "diversen" worden ook elk jaar meer en hoezo afschrijving op de inventaris in de uitgaven kant(normaal enkel voor belasting) als er geen reservering is en een negatieve weetikveel enz.

Leden mogen geen notulen onder ogen krijgen en zelfs die worden nog enkele malen aangepast(lees onderwerpen geschrapt) maar er is geheel geen doofpot of enig iets wat stil gehouden wordt volgens Diny van Summeren. Stuur de secretaris een email en ik krijg die van 4 kanten ook toegestuurd.
Tis net het nieuwsblad van Groningen.

Wordt vervolgd/aangepast/aangevuld want mag nog niet alles vertellen van beytrokkenen.


Betrokken/verantwoordelijke bestuursleden MGCN betreffende periode:

Hans Peters
De Donk 13
5374 HA Schayk
tel. 048 6461972

Gerard Geertjes
Lutkenieuwstraatje 18b
9712 AX Groningen
tel. 050 3600624

Miranda Bakker
Henri Dunantlaan 63
7371 XR Barneveld
tel. 034 2408209

Diny van Summeren
Roode Kruisstraat 2
2731 EW Benthuizen
tel. 079 3436351

Klaas Jacobs
Vaartdijk 55
1566 PR Assendelft
tel. 075 6219277
====================================================================================================================================


Hier nog wat quotes uit het forum:

Wanneer je toch overtuigd bent dat alles klopt waarom dan al dat gedraai en jaar in jaar uit de weigering om inzage te geven hoe de verschillen ontstaan.
Iedereen kan fouten maken. De penningmeester maar ook de commissie kan stelselmatig iets over het hoofd zien.
Maar waarom mag het niet tot de draad uitgezocht worden. Dat de penningmeester er geen trek in heeft is te begrijpen met die grote verschillen.
Hans Peters, Klaas Jacobs, Gerard Geertjes, Sjef Berndsen en na de laatste stunt ook Dinie van Summeren als sub bestuurdertje zijn er volledig voor aansprakelijk bij de sjoemelclub..


Hoho niet bij enkelen, we roepen het al jaren immers,  én zeker ook voltallige bestuur is uitgebreid op de hoogte incluis(!!!) de precieze cijfers op papier aangeleverd.
acties werden al vaker ondernomen. Er zijn al clubleden afgehaakt(ook hier op het forum) omdat ze als lid geroyeerd zouden worden volgens bestuursvoorstel. Dat enkel omdat ze lastige vragen hadden.
In verleden waren er op de alv vragen en werd afgedaan dat het toch ook een kwestie van vertrouwen zou zijn.
De sfeer op zo'n alv is dan ook dat het vooral gezellig moet blijven, en strakkies lekker eten samen en wie vervelende vragen stelt heeft al gelijk de hele zaal tegen zich in het harnas.
Dergelijke vraagsteller bedenkt zich ook wel voor een 2e keer hoor.
Maar een zuiver antwoord? Nee natuurlijk niet.

Weet je wat bij bestuursvergaderingen het zwaarst weegt tegenwoordig?
Hetgeen hier geopenbaard wordt.
En uiteraard weer met leugens want BT heeft het over brekebeen en Dinie van Summeren mail't rond dat daar Gerard Geertjes mee bedoeld wordt en die steigert vervolgens dat zijn naam hier genoemd wordt.
Nou dus dankzij Dinie van Summeren kunnen we dat dan maar beter gelijk doen toch?
Ben er normaal niet zo van maar ja als het bestuur dat zo wil schikken we maar.


Het is daar net "het Hofnarretje" maar dan zonder Robert Mikelsons maar met Gerard Geertjes in de hoofdrol.
Prikt u ook gezellig een worstje mee?

We hebben het zeker niet over fraude maar de halsstarrige weigering van het bestuur om opening van zaken te geven over duizenden euroos die jaarlijks verdwijnen en nu hun besluit om de controle te elimineren.
Zodat er geen verschillen meer zijn.
Kascontrole afschaffen zou ook prima zijn alleen moet dat wettelijk maar ja die krijgen ook maar wat voorgeschoteld en zijn ter zake niet deskundig.
Samen met de andere posten praat je inmiddels over een bedrag waar je een Stelvio met full options voor kunt aanschaffen.
En dat is enkel het deel waar we denken zicht op te hebben.
We willen gewoon weten wat het bestuur doet met dat geld maar ze willen echt niet reageren. Gerard stopt het al meerdere jaren in de doofpot.
Stond al eens op de agenda maar vlak voor de alv van 2011 was het weer geschrapt. Commissieleden werden verzocht er niet over te spreken en de voorzitter in bijzonder. In 2012 eigenlijk weer idem.
Veel gerommel vooral wanneer er bestuursbesluiten uitlekken. Openheid van bestuur wordt zeker niet als wenselijk ervaren. Vragen binnen bestuur over die zwijgplicht worden met leugens beantwoord en nu zijn de pijlen gericht op de notulen want die mochten nooit naar buiten komen waar deze leugens in vermeld staan.
Dat een penningmeester geen bemoeienis wil is best wat bij voor te stellen. Dit moet anders of dat moet meer gespecificeerd kortom allemaal gezever.
Maar een secretaris die dit wel blijft steunen, verder nergens op reageert? Wel blabla van hou er niet van als leugenaar neergezet te worden maar na een gedetailleerde email niets meer laat horen?  Een Dinie die aandringt om de controle op de cashflow te elimineren om van geschil af te zijn?

Waarom notulen van een bestuursvergadering niet gewoon in een clubblad zoals bij andere verenigingen?
Waarom moet het 3x terug en aangepast worden oftewel zaken uit verwijderd voor het in het archief mag?

Ben zelf jaren secretaris van een motorclub geweest maar sorry hoor, dat ging er toch wel wat openlijker en eerlijker aan toe allemaal.

Hans V7 vind het allemaal maar geleuter en zou er veel meer van weten dan ik maar ja zolang er geen duidelijkheid komt blijf ik met vragen zitten nu eenmaal.

Las ik al eens eerder hoor: Je bronnen kloppen niet en je maakt jezelf geheel ongeloofwaardig want het zit allemaal heel anders.
Jaaaa en dan denk ik natuurlijk gelijk van oooo ze weten het inderdaad veel beter dus ik kan lekker slapen.
Nee eikel, vertel dan hoe het wel zou zitten als dat het daglicht tenminste kan verdragen.

Dus ga ik elk jaar die kontant betaalde pjuter afschrijven voor de belasting maar daarnaast ook jaarlijks van de inkomsten aftrekken natuurlijk.
Heb ik straks 2 pjuters en kan dan dubbel zo hard gaan klieren 

Dan denk je die muts uit het bestuur zal wel wat geleerd hebben na de mail met de vraag of iemand met lastige vragen over verdwenen zakken geld niet gewoon uit de club gezet kon worden.
Waarna brekebeen nog ging steigeren op het forum dat het niet waar was en hij niet voor leugenaar uitgemaakt wilde worden.
Dan houd je het nog netjes door de gegevens(wie/wat/wanneer) per pm te sturen en dan blijft het verder doodstil, niks nada reactie meer.
Dat predikt dan hoor en wederhoor in een voorwoord van het clubblaadje.
Nee dus, tgaat nog gewoon door en wat erger  :bonk

Met veel anderen lukt het die kliek dus wel om ze monddood te maken.
Onze Californialover liet zich geheel verwijderen van het forum en is ook geen vrijwilliger meer op het treffen oid.
Die is zo geschrokken dat hij (en schoonzoon en dochter) de anonimiteit in gevlucht zijn.
Diverse (ex)commissieleden zie je geheel niet meer op een forum. Niks anders dan gezeik achterlangs als ze eens wat te melden hadden immers.

Nou ja, het duurt allemaal vreselijk lang want ze blijven maar karren zand halen om het onder te delven maar het gaat nog steeds door want anderen gaan inmiddels steigeren die eerst langs de zijlijn toekeken.

Dat laatste is bewezen waar inderdaad.
Met de Groningse brekebeen en zelfverklaard leugenaar als doofpotbeheerder vooraan.

Was wel lachen die laatste koerier. Zat die meneer even te preken over hoor en wederhoor.
Je krijgt nooit meer een antwoord immers

klinkklare leugens op papier gezien van de firma list en bedrog.
recht lullen wat krom is.
De soap wordt steeds vermakelijker.
In de laatste koerier nog een verslag van een vorige alv met grote woorden van brekebeen en eerder gebleken leugenaar Gerard Geertjes over "hoor en wederhoor"
Blijkt dat dit niet voor bestuursleden telt, die lullen maar wat uit hun nek om het deksel op de put te houden.

Het wordt met de dag gekker met die brekebeen.
Meneer blaast eerst hoog van de toren dat hij niet voor leugenaar door wil gaan...(niemand die dat zei overigens) en na uiteenzetting dat er wel degelijk een bestuurslid een bericht had verstuurd om iemand uit de club te zetten vanwege een lastige vraag nóóit meer wat van gehoord. Te arrogant om excuses te maken of zelfs te antwoorden.
Maar wel iemand de stuipen op het lijf jagen enkel omdat z'n schoondochter wat vragen stelde.
Vervolgens belofte om eea op de agenda te zetten en een half uur voor de alv worden de betrokkenen verzocht(door een bestuurslid) te zwijgen over dat onderwerp en is het van de agenda gehaald.

Denkt meneer nu aangetekende brieven te kunnen versturen met een inhoud waarmee op eigen houtje de reet aangeveegd wordt met bestuursbesluiten TIJDENS een alv.
Kunnen besluiten genomen tijdens een alv voorgoed de prullenbak in of hebben we hier te maken met de zoveelste uitglijder van de heer Geertjes?

Wel nee joh, je moet het verleden laten rusten zand erover en met een schone lei beginnen ....

Als ik je vertel dat er een penningmeester aan het roer zit waar iedereen ja en amen tegen knikt en die het zelfs weet te verkopen om een negatieve reservering op de balans te hebben dan weet je toch ook hoe het met het snapvermogen en het IQ van de rest gesteld is ....
Als je referenties opvraagt gaat muts gewoon uit haar dak en de rest vind dat muts goed haar werk doet en dat je daarop moet vertrouwen .....
Jammere is dat de ooit opgegeven referenties de betreffende persoon NIET kennen
Maar goed zand erover ..... toch??

Als je dan vind dat minimaal de verschillen 2010 en 2011 uitgezocht moeten worden
Zijn voorzitter en brekebeen het daar wel mee eens en vervolgens vragen ze dan met hun trouwe hondeogen aan de muts dat is toch wel te doen ? en wat zegt de muts ik zal er eens over nadenken .....
Maar daar mag ik dan niet op reageren met ´dus niet´ want dan oordeel ik net als ik zeg ´ze denkt al 6 jaar na en komt er niet op terug´ mag ook niet want daar zit dat zand toch al overheen

M.a.w. wat denkt muts ... dikke bult iedereen en ik doe wat ik wil want die klootzakken in het bestuur snappen er toch de ballen niet van

Verder denken de heren dat ze zich als het toch fout zou gaan, kunnen beroepen op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Jammer ook daar want geen enkele verzekeraar betaald ook maar 1 cent uit als je op de hoogte bent van misstanden en dat zijn ze al enkele jaren inmiddels

Heb ze zelfs nog verteld dat ze van de fiscus een forse naheffing en boete kunnen krijgen, worst case scenario ± € 60-70.000 maar ook dat is niet waar volgens muts, dus is het niet waar ....
Tja zou dus leuk zijn als die audit/controle er ooit eens zou komen want ze hebben echt geen idee waar ze over praten

Hoho niet bij enkelen, we roepen het al jaren immers,  én zeker ook voltallige bestuur is uitgebreid op de hoogte incluis(!!!) de precieze cijfers op papier aangeleverd.
acties werden al vaker ondernomen. Er zijn al clubleden afgehaakt(ook hier op het forum) omdat ze als lid geroyeerd zouden worden volgens bestuursvoorstel. Dat enkel omdat ze lastige vragen hadden.
In verleden waren er op de alv vragen en werd afgedaan dat het toch ook een kwestie van vertrouwen zou zijn.
De sfeer op zo'n alv is dan ook dat het vooral gezellig moet blijven, en strakkies lekker eten samen en wie vervelende vragen stelt heeft al gelijk de hele zaal tegen zich in het harnas.
Dergelijke vraagsteller bedenkt zich ook wel voor een 2e keer hoor.
Maar een zuiver antwoord? Nee natuurlijk niet.

Weet je wat bij bestuursvergaderingen het zwaarst weegt tegenwoordig?
Hetgeen hier geopenbaard wordt.
En uiteraard weer met leugens want BT heeft het over brekebeen en Dinie van Summeren mail't rond dat daar Gerard Geertjes mee bedoeld wordt en die steigert vervolgens dat zijn naam hier genoemd wordt.
Nou dus dankzij Dinie van Summeren kunnen we dat dan maar beter gelijk doen toch?
Ben er normaal niet zo van maar ja als het bestuur dat zo wil schikken we maar.


Het is daar net "het Hofnarretje" maar dan zonder Robert Mikelsons maar met Gerard Geertjes in de hoofdrol.
Prikt u ook gezellig een worstje mee?

O ja sta er wel achter wat u hier post want alles wordt uitgeprint en doorgestuurd bij dat kliekje.