GRAFOLOGIE en KALLIGRAFIE

Uw grafoloog:

A.C.M. Schoemaker-Ytsma

Magnolialaan 23

7711LX Nieuw Leusen

Tel. 0529-481583

email: Grafoadvies

Aangesloten bij de nederlandse orde van grafologen, reg. nr. 127 en bij het instituut Haenen-van der Hout voor schrijfpedagogische hulp.

K.v.K. Zwolle 05065095

Kalligrafie

Grafologie

Schrijfpedagogie

caligrafie


Ook voor U:

Waar kan de grafoloog naar kijken?

Zelfstandigheid

Initiatief kunnen nemen

Doorzettingsvermogen

In een team kunnen werken

Verantwoordelijkheidsgevoel

Sociale vaardigheden

Labiliteit

Leidinggevende capaciteiten

Zakelijke aanleg

Individueel ingesteld zijn

individualiteit

Karaktereigenschappen

caligrafie


De grafoloog maakt een karakteranalyse n.a.v. het handschrift.

De persoonlijkheidsstructuur van de schrijver wordt door de grafoloog beschreven.

Dit gebeurt met groot verantwoordelijkheidsgevoel en veel respect voor de schrijver.

Zonder toestemming van de schrijver wordt er geen analyse van het handschrift gemaakt.

Wat is er voor nodig ?
een handgeschreven tekst van minimaal 20 regels op ongelinieerd A4-papier,
het liefst in briefvorm.
de geadresseerde envelop
gegevens over:
- rechts- of linkshandigheid
- nationaliteit
- geslacht en leeftijd
- opleiding
- reden van de brief,
 prive of sollicitatie
De grafoloog is te raadplegen door:
bedrijven: selecteren en adviseren bij sollicitatieprocedures
particulieren: advies over ontplooiingsmogelijkheden en
bewustwording van de eigen persoonlijkheid
inzicht verkrijgen in de sterke en zwakke kanten van het karakter
advies betreffende studie - en beroepsmogelijkheden

Extra specialisatie:
Kindergrafologie kan inzicht geven bij de vraag waar en waardoor er
zich ontwikkelings-
en gedragsproblemen voordoen.
In het kinderschrift kunnen problemen vroegtijdig onderkend worden.
Dit is voor de verdere ontwikkeling van het kind van groot belang.

p/a. A.C.M. Schoemaker - Ytsma
Magnolialaan 23
7711 LX NIEUWLEUSEN
Tel. 0529 . 48 15 83

Klik hier voor grafoadvies email

Zie ook:

Grafologie

Uitgesproken

Artikel

Persbericht 1

Persbericht 2