FAQ

1. Wat zijn de belangrijkste functies van een motorolie?

2. Hoe kan ik een motorolie-kwaliteit herkennen?

3. Wat betekent API bij motorolie?

4. Wat betekent ACEA bij motorolie?

5. Is API en / of ACEA een goede kwaliteitsgarantie?

6. Hoe kan ik de juiste olie kiezen voor mijn auto?

7. Hoe wordt de dikte van een motorolie aangegeven?

8. Hoe kan ik de viscositeit van een motorolie herkennen?

9. Hoe kan ik de juiste viscositeit kiezen voor mijn auto?

10. Wat is het voordeel als de motorolie synthetisch is?

11. Wat is dan juist de semi-synthetische (=gedeeltelijk synthetisch) motor-olie?

12. Mag een synthetische olie worden gemengd met een semi-synthetische olie of een minerale olie?

13. Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?

1. Wat zijn de belangrijkste functies van een motorolie?

* Het vermijden van contact tussen de bewegende delen
* Een goede afdichting tussen zuigers en cilinders
* Het afvoeren van warmte afkomstig van het verbrandingsproces
* Het opnemen en afvoeren van verbrandingsresten en slijtagedeeltjes
* Het dempen van het geluid

2. Hoe kan ik een motorolie-kwaliteit herkennen?

Een motorolie-kwaliteit wordt aangeduid door internationale normen API en ACEA en door normen van de autofabrikant.

3. Wat betekent API bij motorolie?

API staat voor: American Petroleum Institute.
API maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren.

* Benzinemotoren worden aangeduid met de letter S
* Dieselmotoren worden aangeduid met de letter C

Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven.
Met enkele uitzonderingen geldt: hoe verder in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit.

Op dit moment is de hoogste API kwaliteit voor benzinemoteren, API: SJ.
Op dit moment is de hoogste API kwaliteit voor dieselmoteren, API: CH.

Veelgebruikte APIkwaliteiten zijn: CD,CE voor diesels en SG , SJ voor benzinemotoren.

4. Wat betekent ACEA bij motorolie?

ACEA staat voor: Association des Constructeurs Europeens d’Automobile. ACEA maakt onderscheid tussen benzinemotoren, lichte dieselmotoren en zware dieselmoteren. Dit is dus een Europese norm.

* Benzinemotoren worden aangeduid met de letter A
* Lichte dieselmotoren worden aangeduid met de letter B
* Zware dieselmotoren worden aangeduid met de letter E

Met een cijfer wordt het kwaliteitsniveau aangegeven.
Met uitzondering van A1 en B1 geldt: hoe hoger het nummer , hoe hoger de kwaliteit.

Op dit moment is de hoogste ACEA kwaliteit voor benzinemotoren, ACEA: A3.
Op dit moment is de hoogste ACEAkwaliteit voor lichte dieselmotoren, ACEA: B4.
Op dit moment is de hoogste ACEAkwaliteit voor zware dieselmotoren, ACEA: E4

Veelgebruikte ACEA kwaliteiten zijn: E3, E4 voor zware diesels B3 voor lichte
diesels en A2, A3 voor benzinemotoren.

5. Is API en / of ACEA een goede kwaliteitsgarantie?

Ja, maar sommige automobielfabrikanten willen dat de olie aan extra eisen voldoet. Zo moet de olie die wordt afgevuld in o.a.Volkswagen, Mercedes, BMW en Ford aan speciale test-eisen voldoen. Het herkennen van deze kwaliteitsnormen is lastig en voortdurend onderhevig aan veranderingen.

6. Hoe kan ik de juiste olie kiezen voor mijn auto?

* Door gebruik te maken een aanbevelingslijst.

* Door het instructieboekje van de auto te raadplegen en de gevraagde specificaties te vergelijken met de specificaties zoals vermeld op het etiket van de oliefles.

* Door gebruik te maken van een motorolie-aanbevelingslijst, die wordt uitgegeven en in vele garages en benzinestations aanwezig is.

7. Hoe wordt de dikte van een motorolie aangegeven?

De dikte van een motorolie is een belangrijke waarde en wordt aangegeven door het begrip viscositeit. Olie met een lage viscositeit is dun en olie met een hoge viscositeit is dik.

SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolie-viscositeit heeft vastgelegd.

8. Hoe kan ik de viscositeit van een motorolie herkennen?

De viscositeit van een olie is zeer afhankelijk van de temperatuur.

Bij lage temperatuur is de viscositeit te herkennen aan een getalmet daarachter de letter W. (De meest gebruikte zijn: SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W)

Bij hoge temperatuur is de viscositeit te herkennen aan een getal ( De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50)

Doordat de motorolie-viscositeit (meestal) bij lage en hoge viscositeit is vastgelegd worden er combinaties verkregen als: SAE: 5W-30, 10W40, 15W-40, 20W50

In het algemeen geldt: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de viscositeit.

9. Hoe kan ik de juiste viscositeit kiezen voor mijn auto?

* Door gebruik te maken van een aanbevelingslijst.

* Door het instructieboekje van de auto te raadplegen en de gevraagde viscositeit te vergelijken met de viscositeit zoals vermeld op het etiket van de oliefles.

* Door gebruik te maken van een motorolie-aanbevelingslijst die wordt uitgegeven en in vele garages en benzinestations aanwezig is.

10. Wat is het voordeel als de motorolie synthetisch is ?

Bij het gebruik van synthetische motorolie zijn er een aantal voordelen:

* Een synthetische motor-olie kan door de sterke smeerfilm dunner zijn, waardoor er minder weerstand in de motor optreedt en daardoor wordt het brandstofverbruik gunstig be�nvloed.
* Doordat een synthetische motorolie door de sterke smeerfilm dunner kan zijn, zal de olie bij de koude start sneller toevloeien naar de te smeren onderdelen, waardoor de motorslijtage sterk vermindert.
* Ook zal er hierdoor minder lawaai zijn in een motor met hydraulisch bediende kleppen -doordat synthetische olie minder makkelijk verdampt bij de hoge temperaturen – in de motor zal het olie-verbruik verminderen.
* Synthetische olie is thermisch stabieler . Dit betekent dat de olie langer en beter tegen zware belasting is opgewassen . Synthetische olie is bijgevolg uitstekend geschikt voor extremere belastingscondities.

11. Wat is dan juist de semi-synthetische (=gedeeltelijk synthetisch) motorolie?

Dit type motorolie combineert een groot deel van de voordelen van een synthetische motorolie tegen een aantrekkelijke prijs.

12. Mag een synthetische olie worden gemengd met een semi-synthetische olie of een minerale olie?

Synthetische, semi-synthetishe en minerale motorolie, die bijv. Q8 op de markt brengt komen alle uit dezelfde familie van de zgn. paraffische koolwaterstoffen.

Deze zijn zeer goed onderling mengbaar.

1

13. Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?

In pricipe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij voorkeur dezelfde) viscositeit bezit.

Het is wel raadzaam om hierna te controleren of het olieverbruik niet toeneemt.

Let op!

Moto Guzzi’s hebben een zgn droge plaatkoppeling, zijn laagtoerig, en daarom hoeft er geen specifieke motorfietsolie gebruikt worden.

3. Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?

In pricipe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij voorkeur dezelfde) viscositeit bezit.

Het is wel raadzaam om hierna te controleren of het olieverbruik niet toeneemt.

Let op!

Moto Guzzi’s hebben een zgn droge plaatkoppeling, zijn laagtoerig, en daarom hoeft er geen specifieke motorfietsolie gebruikt worden.

Door Guzzioot

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.